Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Madomex to

Mam przyjemność zapoznać Państwa z ofertą dotyczącą współpracy w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Szczegółowe warunki współpracy proponuję omówić w trakcie bezpośrednich rozmów, z uwagi na specyfikę Państwa potrzeb i oczekiwania.

Antoni Mokrzycki

Prezes Spółki

Firma Madomex

Spółka Cywilna Madomex z siedzibą w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 16 założona została w lutym 2004 roku. Specjalizuje się głównie w kompleksowym zarządzaniu i administrowaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi. Organizuje i nadzoruje wszelkie inwestycje i remonty na zrządzanych i administrowanych przez siebie nieruchomościach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami. Spółka współpracuje z wieloma specjalistycznymi firmami wykonującymi usługi na nieruchomościach takie jak: usługi gazowe, kominiarskie, elektryczne, hydrauliczne, instalacyjne, budowlane itp. Pracownicy spółki posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w sprawach prawnych, organizacyjnych, księgowych i technicznych. Zatrudnieni pracownicy w spółce posiadają świadectwa (licencje) uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz należą do Łódzkiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Łodzi przy ul. Więckowskiego 62. Nasi pracownicy są dyspozycyjni i w każdej chwili służą Państwu pomocą.

Oferowane usługi
Godziny pracy biura Administracji:

poniedziałek - piątek 900-1500
wtorek 900-1700
(biuro w środęnie czynne dla klientów)

Oferowane usługiReprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej

 • Reprezentacja Wspólnoty wobec organów Administracji państwowej i samorządowej,
 • Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,

Obsługa prawna

 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut),
 • Reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi (po podjęciu dodatkowej uchwały określającej warunki reprezentacji),

Obsługa bankowo-księgowa

 • Prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • Dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń finansowych dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów
 • Utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych i funduszu remontowego.
 • Pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli,
 • Pobieranie i windykacja pożytków,
 • Przygotowywanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnot (rocznych bilansów), na zebraniu ogółu Właścicieli nieruchomości i rozliczenie Wspólnoty z Urzędem Skarbowym.

Obsługa administracyjna

 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, firmami wywożącymi śmiecie i innymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • Zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia mogące wystąpić na terenie nieruchomości wspólnej,
 • Dbałość o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie nieruchomości,
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Podejmowanie uchwał właścicieli lokali na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym, oraz ich realizacja,
 • Potwierdzenie uprawnień do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie,
 • Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych,
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umowy.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • Dokonywanie obowiązkowych kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (obsługa przez firmy wyspecjalizowane posiadające uprawnienia),
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • Przygotowywanie planów remontowych,
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac,
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych lub prowadzenie przetargów na roboty budowlane,
 • Zapewnienie nadzoru technicznego.

Nasza załogaAntoni Mokrzycki

Prezes Spółki

kom. 509-233-977

antoni.mokrzycki@madomex.pl

licencja

Agnieszka Bednarek

Dyrektor

kom. 508-487-831

adm3@madomex.pl

licencja

Aneta
Gruda

Administrator

kom. 509-233-988

adm1@madomex.pl

 

Marlena Muskała

Administrator

kom. 509-669-608

adm2@madomex.pl

Ewelina Majewska

Biuro Administracji

tel. 42/207-10-16

kom. 500-052-661

biuro@madomex.pl

GERENTES Księgowość

Księgowość

kom. 791-320-102

ksiegowosc1@madomex.pl

Akty prawneProjekty dokumentów

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi przez nas wzorcami umów o świadczenie usług w ramach naszej oferty oraz projektami statutów i regulaminów Wspólnot Mieszkaniowych.


Statut, regulamin
Projekt Statutu Wspólnoty
Projekt regulaminu porządku domowego

KontaktZapraszamy do kontaktu

Jeśli chcesz się z nami skontaktować to wypełnij formularz kontaktowy lub skorzystaj z danych teleadresowych poniżej:

6 Sierpnia 16, Łódź 90-416

42/207-10-16; 500-052-661

biuro@madomex.pl

pn - pt 900-1500, wt. 900-1700, śr. nieczynne